Házirend En

F&M Fitness & More

A jelen Házirend célja, az F&M fitness and more központban (címe: 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.; a továbbiakban: „F&M központ”) tartózkodó, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő vendégek részére, általános magatartási szabályok és követelmények meghatározása a vendégek számára biztosított szolgáltatások igénybevétele során, továbbá a szolgáltatások rendeltetésszerű használatával kapcsolatos általános információk nyújtása az F&M központ állagának megőrzése, a magas színvonalú kiszolgálás fenntartása és a biztonságos üzemeltetése céljából.
1.Általános információk
1.1.Az F&M Központ üzemeltetését a Fájdalom-ambulancia Kft. (székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16. Cg. 01-09-729362; a továbbiakban: Üzemeltető) végzi.
1.2.Az F&M Központ területére történő belépéssel, valamint a szolgáltatásainak igénybevételével a vendég jelen Házirendet automatikusan és kifejezetten elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy köteles a Házirendet mindenkor betartani és annak ismeretében igénybe venni az F&M Központ szolgáltatásait. A vendég tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Házirend betartását jogosult bármikor ellenőrizni, illetve azzal kapcsolatos észrevételt, intézkedést megtenni.
1.3.A jelen Házirend az F&M Központ helyszínén (1123 Budapest, Csörsz utca 14-16.) kifüggesztve, illetve az fandm.hu weboldalon érhető el.
1.4.A jelen Házirenddel kapcsolatos felvilágosítás, illetve az F&M Központ üzemeltetésével kapcsolatos információ kérhető, illetve panasz tehető az alábbi elérhetőségen:
Pető Flóra
mobiltelefon: +36 20 4673983
telefon: +36 1 783 7004
fax: +36 1 798 3282
e-mailcím: info@fandm.hu
1.5.A jelen Házirend megváltoztatásának jogát az F&M Központ fenntartja.

2.Általános szabályok

2.1.Az F&M Központ területe magánterület. Az ingatlan, a területén elhelyezett berendezések, illetve a központ szolgáltatásai és eszközei kizárólag rendeltetésszerűen, valamint jelen Házirend rendelkezéseinek megfelelően használhatók.
2.2.Az F&M Központ vendégei, annak szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. Az F&M Központ szolgáltatásainak igénybevételéből, illetve a sporteszközök használatából eredő károkért való felelősségét kizárja, kivéve, ha e felelősség kizárását vagy korlátozását jogszabályi rendelkezés kifejezetten kizárná.
2.3.Az F&M Központ nem vállal felelősséget az F&M Központ területén bekövetkező, a jelen Házirend szabályainak megszegéséből eredő károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.
2.4.Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért és eszközökért, valamint az F&M területén, és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért.
A vendégek részére az F&M központ ingyenes értékmegőrzést tesz lehetővé, a recepció mellett, annak területén kívül található értékmegőrző segítségével, amely kamerával megfigyelt terület. F&M központ kizárólag az értékmegőrzőbe bezárt értéktárgyakért vállal felelősséget.
Felhívjuk a figyelmet, hogy értékeiket (pl. mobiltelefon, egyéb elektronikai eszközök, beléptető kártya) ne hagyják őrizetlenül, a szekrények megfelelő zárását mindig ellenőrizzék!
2.5.Az öltözőszekrényeket és az értékmegőrzőt csak az F&M Központ nyitvatartási ideje alatt lehet igénybe venni. Távozáskor a vendég az általa használt öltözőszekrényt, értékmegőrzőt köteles nyitva és üresen hagyni, zárás után valamennyi szekrényt és értékmegőrzőt ürítjük.
2.6.A F&M Központ területén talált tárgyakat minden vendég köteles az F&M Központ recepcióján leadni, amelyről minden esetben jegyzőkönyv készül.
2.7.F&M Kártya:
A vendég köteles a Kártya elvesztését, eltulajdonítását haladéktalanul jelezni az F&M Központ részére.
„Mínuszos” kártyaegyenleggel rendelkező vendégek nem tudnak az F&M automatikus beengedőkapuval lezárt területéről ki-, valamint belépni, amennyiben nem tud ki- vagy belépni úgy kérje kollégánk segítségét, és mielőbb rendezze egyenlegét.
2.8.Wellness:
A wellness részleget mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe a jelen Házirend vonatkozó rendelkezései és a bejárat mellett kifüggesztett megfelelő használatra vonatkozó szabályok betartása mellett.
2.9.Parkolás:
A parkolási feltételeket a parkoló üzemeltetőjének döntései határozzák meg, ezért ezek változhatnak.
A parkolók címe, térképe és a mindenkori parkolási rend szabályai elérhetők a(z) fandm.hu weboldalon.
2.10.Magatartási normák:
2.10.1.Az F&M Központ területén mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni.
2.10.2.Az F&M Központ szolgáltatásait mindenki köteles rendeltetésszerűen, más vendégeket nyugalmukban, edzésükben meg nem zavaró módon igénybe venni.
2.10.3.Cselekvőképtelen, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy az F&M Központot nem látogathatja.
2.10.4.Várandós hölgyvendégek az F&M Központ szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére vehetik igénybe.
2.10.5.A fitneszterem szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak szülő és személyi edző felügyeletével veheti igénybe. 6 évnél fiatalabb gyermek csak az F&M külön írásos engedélyével tartózkodhat a teremben. (Írjon az info@fandm.hu címre)
2.10.6.Az F&M Központ területén tilos az agresszív, durva, mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, lökdösődés, verekedés vagy fenyegetés, más vendégek edzését bármilyen módon zavaró viselkedés.
2.10.7.Az F&M munkatársait sértő kommunikáció vagy magatartás esetén fenntartjuk a jogot a vendég belépésének megtagadására, illetve a bérletének felfüggesztésére.
2.10.8.Az F&M Központ jogosult a Házirendet megsértő személyeket az F&M Központ szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltani illetve – amennyiben szükséges – , úgy az F&M Központ területéről eltávolítani vagy eltávolíttatni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatóságok segítségét kérni. Az F&M Központ területéről eltávolított illetve annak szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltott vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
2.10.9.Az F&M Központ kizárólag megfelelő, az F&M Központ helyiségeinek használata során megkívánt öltözetben vehető igénybe. (ld. jelen Házirend további rendelkezéseinél)
2.10.10.Az F&M Központ területére tilos állatokat bevinni, illetve azokat ott tartani.
2.10.11.Az F&M Központ teljes területén tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás – beleértve az elektromos cigaretta minden típusát.
2.10.12.Az F&M Központ területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő, illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.
2.10.13.Az F&M Központ területére rollert, kerékpárt behozni tilos. Tárolási lehetőség a MOM sport kerékpár tárolójánál, ill. belső parkolójában van lehetőség – kizárólag saját felelősségre.
2.10.14.A fitneszterembe és az edzőtermekbe törékeny (pl. üveg) vagy éles tárgyat bevinni tilos. Ital (nem alkoholos ital, pl. víz, üdítő) kizárólag műanyag palackban bevihető.
2.10.15.Tilos az F&M Központ területén kereskedelmi jellegű tevékenység, barter, pénzváltás, adásvétel, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), kereskedelmi tevékenységet elősegítő ajándéktárgyak és termékminták terjesztése, használati cikkek bármilyen üzleti célú értékesítése, biztosítási ügynöki vagy értékpapír kereskedelmi tevékenység, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
2.10.16.Az F&M Központ egész területén bármely promóciós célú tevékenység kizárólag az F&M Központ előzetes jóváhagyásával folytatható.
2.10.17.Az F&M Központ területén kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs vagy promóciós anyag (pl. növény, szórólap, reklám, hirdetési anyag), elektronikus készülék, gyermekjáték, stb.
2.10.18.Tilos az Üzemeltető előzetes jóváhagyása nélkül az F&M Központ területén illetve a foglalkozások alkalmával hang- videó vagy képfelvétel készítése.
2.10.19.Az F&M Központ egész területén kizárólag az F&M Központtal szerződéses jogviszonyban álló személyi edzők, teremedzők illetve oktatók tarthatnak személyi edzést illetve oktatást, harmadik személyek nem jogosultak ilyen tevékenység végzésére.

3.Az F&M Központ helyiségeinek használata

3.1.Wellness részleg és az öltöző használata
3.1.1.A vendégek részére az F&M Központ nemenként elkülönített öltöző- és zuhanyzóhasználatot, valamint koedukált wellness-használatot biztosít.
3.1.2.Az öltözőben az öltözőszekrény, a tusfürdő és a hajszárító használatot a jegyek és bérletek árai tartalmazzák.
3.1.3.A wellness-részleg kizárólag megfelelő öltözetben (fürdőruha) vehető igénybe. A szauna kizárólag szaunalepedő használatával vehető igénybe.
3.1.4.A wellness-részlegben és előterében, valamint a zuhanyzókban fürdőpapucs használata kötelező.
3.1.5.A mellékhelyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot (pl. rongyot, intimbetétet), veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.
3.2.Fitneszterem és edzőtermek
3.2.1.A vendégek az F&M Központ területén elhelyezett sporteszközöket (pl. súlyzó, steplépcső, labda, ugrálókötél, gumiszőnyeg stb.) kizárólag rendeltetésszerűen jogosultak használni.
3.2.2.A vendég az általa használt sporteszközöket használat után köteles a megfelelő helyre visszahelyezni, a gépeket alaphelyzetbe/ kiinduló helyzetbe állítani, illetve amennyiben azt a recepciónál vette fel, kilépéskor ugyanott leadni. Ezen eszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.
3.2.3.A fitneszteremben a fitnesz eszközöket, gépeket kizárólag rendeltetésszerűen, a gépek használati leírásának megfelelően lehet használni.
3.2.4.A fitnesz eszközöket, gépeket minden vendég kizárólag saját felelősségére használhatja. A gépek, eszközök használata során a vendégnek figyelembe kell venni saját egészségi, edzettségi állapotát, alkatát, erőnlétét. Kérdés esetén kérjük, forduljon az F&M Központ munkatársaihoz (elsősorban a teremedzőhöz) segítségéért, illetve iránymutatásáért.
3.2.5.A vendégek által használt, az F&M Központ tulajdonát képező sporteszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.
3.2.6.A fitneszteremben és az Edzőtermekben kizárólag az F&M Központ sporteszközei használhatók, oda tilos bevinni bármilyen egyéb sporteszközt.
3.2.7.A fitneszterem kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) vehető igénybe. A ruházat megfelelőségével kapcsolatos kérdés esetén, kérjük forduljon kollégánkhoz. A fitnesz eszközök és gépek használata közben higiéniai okokból törülközőt kell használni a közvetlen testkontaktus elkerülése érdekében.
3.2.8.A fitneszteremben utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő nem viselhető.
3.2.9.Hiányos vagy nem megfelelő sportöltözet viselése esetén az F&M Központ kollégája jogosult a vendéget a megfelelő öltözet viselésére felszólítani, eredménytelen felszólítás esetén pedig a fitneszterem használatától eltiltani.
3.2.10.A fitnesz eszközök és gépek nem megfelelő használata balesetveszélyes, bármilyen kérdés esetén az F&M Központ kollégái készséggel állnak a vendégek rendelkezésére.
3.2.11.A fitneszteremben kizárólag zárt, sportcipőben lehet edzeni, papucsban, szandálban, zokniban, harisnyában vagy mezítláb tilos.
3.3.Crossterem, Akvárium és Body&Mind, Pilates/Jóga termek használata
3.3.1.Crossterem, Akvárium és Body&Mind, Pilates/Jóga termekben az adott órának megfelelő öltözetben lehet edzeni. A megfelelő öltözettel kapcsolatos bármely kérdés esetén az F&M Központ kollégái készséggel állnak a vendégek rendelkezésére.
3.3.2. Crossterem, Akvárium és Body&Mind, Pilates/Jóga termek kizárólag az órák ideje alatt használhatóak oktató vezetése és felügyelete mellett.

4.CSOPORTOS ÓRÁK

4.1.Csoportos órák látogatásakor a vendég a bejelentkezéskor megkapott jegyet köteles az óraadónak bemutatni.
4.2.Az órákon minden vendég kizárólag a saját felelősségére, megfelelő egészségi állapotban vehet részt. Az órákon nem vehet részt ittas vagy bódult állapotban lévő, fertőző betegségben szenvedő, beteg vagy lázas vendég. Javasolt, hogy a várandós vendégek kérjék ki az oktató véleményét az órán való részvétellel kapcsolatban, azonban a várandós vendég minden esetben kizárólag a saját döntése szerint és saját felelősségére vehet részt az órákon.
4.3.Crossterem, Akvárium és Body&Mind, Pilates/Jóga termek befogadóképessége méretükből adódóan, illetve az órák típusától függően maximálva van. Az adott óra létszámának feltöltése érkezési sorrendben történik, a később érkező vendégek a még szabad helyekre állhatnak be.
4.4.Csoportos óra bérlettel rendelkező vendégek az óra kezdete előtt legkorábban 30 perccel léphetnek be az F&M Központ beléptetőkapuin.
4.5.Amennyiben egy teremben nincs további férőhely, illetve az oktató úgy ítéli meg, hogy a későn érkező vendég az óra menetébe nem tud bekapcsolódni (mivel az óra menetét zavarná, vagy a részvétel a vendég részére egészségügyi szempontból nem ajánlatos), úgy a vendég az adott órába nem kapcsolódhat be. 15 percet elérő késés esetén az oktató jogosult az edzésbe történő bekapcsolódást megtagadni.
4.6.Az órarend változás jogát az Üzemeltető fenntartja.

5.A Gyermekmegőrző használata

5.1.Az F&M Központban szakképzett személyzettel és felügyelettel ellátott Gyermekmegőrző került kialakításra. Annak használatára az alábbi szabályok vonatkoznak:
5.2.A Gyermekmegőrzőt kizárólag az F&M Központ szolgáltatásait igénybe vevő vendégek használhatják, kizárólag az F&M Központ szolgáltatásainak igénybevétele idejére, minimum 6 hónapos maximum 10 éves gyermekük elhelyezése céljából, egyhuzamban maximum 2 óra hosszáig.
5.3.A Gyermekmegőrző az alábbiak szerint tart nyitva:
-Hétfőtől-Péntekig: 8:30-18:30
-Szombat: 8:30-12:30
-Vasárnap: zárva
5.4.A Gyermekmegőrzőt kizárólag közösségben elhelyezhető (fertőző betegségben nem szenvedő, egészséges) gyermekek használhatják. A gyermekfelügyelő jogosult megtagadni a gyermek befogadását, amennyiben megítélése szerint a gyermek egészségi állapota nem megfelelő, közösségben történő elhelyezésre nem alkalmas. A gyermeket a Gyermekmegőrzőben elhelyező személy köteles nyilatkozni arról, hogy a gyermek a Gyermekmegőrzőben elhelyezhető. Amennyiben a gyermek Gyermekmegőrzőben való elhelyezhetőségével kapcsolatban kétség merül fel, úgy a gyermekfelügyelő jogosult dönteni a gyermek felvétele kapcsán.
5.5.Gyermekmegőrzőben a gyermek elhelyezésére regisztrációs adatlap kitöltését követően kerülhet sor. Az adatlapon az alapadatok mellett többek között kötelező feltüntetni a gyermek esetleges allergiájára, érzékenységére vonatkozó adatokat, a szülő, illetve arra az esetre, ha a szülő átmenetileg nem lenne elérhető, egy másik felügyeletre jogosult személy mobiltelefonos elérhetőségét, lakcímét is.
5.6.A gyermekek utcai cipőben nem használhatják a gyermekmegőrzőt, a gyermekek részére váltócipő biztosítása kötelező.
5.7.Amennyiben a gyermek szobatisztasága nem biztosított, úgy a vendég megfelelő mennyiségű pelenka biztosításáról köteles gondoskodni. A gyermekek étkeztetéséről, illetve etetéséről az F&M Központ nem tud gondoskodni, így a gyermekek számára ezekről a szülő köteles gondoskodni. (A gyermekek részére ivóvíz természetesen elérhető, azonban cumisüveg, itatópohár nem.)
5.8.Az F&M Központ gyermekmegőrző nem rendelkezik sajátos nevelési igényű és speciális ellátást, illetve felügyeletet igénylő gyermek felügyeletének ellátására alkalmas szakképesítéssel rendelkező gyermekfelügyelővel, így sajátos nevelési igényű és speciális ellátást, illetve felügyeletet igénylő gyermek a Gyermekmegőrzőben nem helyezhető el.
5.9.A Gyermekmegőrzőben gyermek kizárólag a szülő saját felelősségére helyezhető el. Az F&M Központ nem vállal felelősséget a gyermek elhelyezésével kapcsolatban felmerülő, szülőt vagy gyermeket ért olyan károk tekintetében, mint a gyermekeknek a Gyermekmegőrzőben történő esetleges (pl. eltitkolt vagy fel nem ismert fertőző betegség miatti) megbetegedése, értékeik elvesztése. A gyermekeknél hagyott értékes ékszerek, értéktárgyak esetleges elvesztéséből, megrongálódásából eredő károkért az F&M Központ nem vállal felelősséget.

6.Teendők baleset, rendkívüli esemény (pl. tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó) esetén

6.1.Baleset, illetve rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell a recepciót, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken:

Általános segélyhívó: 112
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
Elsősegély doboz elérhető a recepción, valamint a VitaminBárban.

6.2.Defibrilátor a VitaminBárban található.
6.3.Tűzriadó vagy a bombariadó esetén a sporttevékenységet, wellness- vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét haladéktalanul be kell fejezni és a helyiségeket el kell hagyni. Ezekben az esetekben az épületet a kifüggesztett menekülési útvonalnak megfelelően kell megtenni.
6.4.Veszélyhelyzetben a felvonók nem működnek. A távozáshoz a legközelebb levő lépcsőházat és kijáratot kell igénybe venni, az épületet az irányfényekkel jelzett menekülési útvonalon kell elhagyni.
6.5.Az épületbe csak a veszélyhelyzet elmúltát követően, a biztonsági szolgálat engedélyével lehet visszatérni.
6.6.Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely az F&M Központban tartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy az F&M Központban található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet vagy ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve az F&M Központ működésében komoly zavart okoz.
6.7.Amennyiben vendégeink az F&M Központ területén bekövetkezett káreseményt vagy baleset bekövetkezését észlelnek, a megfelelő intézkedés céljából haladéktalanul értesíteniük szükséges az éppen szolgálatban lévő recepciós kollégát, amely eseményről az Üzemeltető jegyzőkönyvet vesz fel.

7.Nyitvatartási idő

7.1.Az F&M Központ szolgáltatásai kizárólag nyitvatartási időn belül vehetők igénybe.
7.2.Az F&M Központ szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a nyitvatartásra tekintettel az F&M Központ területét legkésőbb a zárás időpontjáig elhagyni, illetve gyermeküket a Gyermekmegőrzőből annak nyitvatartási idejére tekintettel hazavinni.
7.3.Az F&M Központ nyitvatartási rendje:
Sporttér: H-P: 06:00 – 22:00
Sz-V: 07:45 – 20:00
7.4.Az F&M Központ Üzemeltetője fenntartja a jogot az F&M Központ területén zártkörű rendezvény tartására, a vendégek az F&M Központ szolgáltatásaiból, illetve területéről történő kizárásával egyidejűleg. Az F&M Központ ilyen esetben a vendégeket az internetes oldalán előzetesen értesíti.
Budapest, 2021. október 18.

F&M Fitness&More
Fájdalom-ambulancia Kft. (Üzemeltető)

telefon: +36 1 783 7004
fax: +36 1 798 3282
e-mailcím: info@fandm.hu